Sheila's Contact Details vCard

Sheila Nunan (Euro Candidate)